Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18.03.2020 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

Bedankt voor het bezoek aan mijn website.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor mij. Ik wil dat u zich veilig voelt wanneer u mijn website bezoekt. In het volgende leg ik u uit welke gegevens tijdens uw bezoek aan mijn website worden opgeslagen en met welk doel.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?


De verantwoordelijke voor de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens is Thierry Alen, Bargelaan 200, NL-2333 CW Leiden.

 

2. Verwerking van gebruikersgegevens


Wanneer u mijn website bezoekt, worden de gebruikersgegevens opgeslagen in een logbestand op de server van onze provider (transip bv, gevestigd aan de Schipholweg 9B 2316 XB te Leiden). Deze dataset bevat het IP-adres, welke webpagina’s zijn benaderd, vanaf welke website de toegang is gemaakt, de datum en het tijdstip waarop de website is
benaderd en een beschrijving van de gebruikte webbrowser en het gebruikte besturingssysteem. Deze gegevens worden verzameld om onze webpagina’s toegankelijk te maken, om eventuele technische problemen op te sporen en te verhelpen en om misbruik van de website te voorkomen en, indien nodig, te vervolgen. Ze worden alleen in geanonimiseerde vorm geanalyseerd voor statistische doeleinden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, sub a). 1 f) Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening inzake gegevensbescherming – in de volgende “GDPR”).

 

3. Gegevens die worden overgedragen bij het leggen van contacten


Op mijn website heeft u de mogelijkheid om vrijwillig persoonlijke gegevens met mij te delen, bijvoorbeeld door mij een e-mail te sturen. Deze gegevens (bijv. naam, e-mailadres, inhoud van uw vraag) worden alleen verwerkt en/of gebruikt om uw vragen te behandelen.

Wanneer ze nodig zijn om uw vragen te beantwoorden, kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan bedrijven binnen gelieerd aan `UBuy (mijn eenmanszaak) gevestigd in Nederland en in het buitenland. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte met uw uitdrukkelijke toestemming.

De rechtsgrond voor de verwerking van de hierboven geschetste gegevens is, afhankelijk van de inhoud van de betreffende contactpersoon, artikel 6, lid 1, sub a. 1 (b) respectievelijk (f) GDPR.

 

4. Gebruik van cookies


Bij toegang tot individuele webpagina’s worden tijdelijke cookies opgeslagen om de navigatie te vergemakkelijken. Deze cookies vervallen na afloop van de sessie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van een gebruiker en die bepaalde instellingen en gegevens uitwisselen met ons systeem via de browser. Een
cookie bevat normaal gesproken de naam van het domein waarvandaan de cookiegegevens zijn verzonden en informatie over de leeftijd van het cookie en een alfanumerieke identificatiecode. Cookies stellen ons in staat om uw website-ervaring te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken door bijvoorbeeld bepaalde gegevens op te slaan, zodat deze niet herhaaldelijk hoeven te worden ingevoerd. De in de cookies opgeslagen informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren en wordt niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens van u die wij hebben opgeslagen. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, sub a). 1 (f) GDPR.

U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Dit kan echter betekenen dat u geen toegang krijgt tot bepaalde pagina’s of functies als u zich afmeldt voor het ontvangen van cookies.

Toepassing: Naam, Geldigheidsduur, Beschikbaarheid
Toestemming voor de cookies: Stel in wanneer het cookie-bericht wordt gesloten.
cookieconsent_status, 1 jaar, intern
Download Manager: Wordt gebruikt voor het correct tellen van downloads (dubbeltellingen worden vermeden)
wp_dlm_downloaden
Eenmalige cookie die wordt verwijderd wanneer de pagina opnieuw wordt geladen, Intern

 

5. Nieuwsbrief


Wanneer u zich aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, zal uw e-mailadres worden gebruikt voor mijn eigen marketingdoeleinden totdat u zich afmeldt. Wanneer u bovendien titel, voornaam en achternaam invoert, dienen de betreffende gegevens om u in de nieuwsbrief aan te spreken.

Indien u zich op mijn nieuwsbrief heeft geabonneerd, ontvangt u regelmatig per e-mail informatie over de door u gekozen onderwerpen. De e-mails kunnen worden gepersonaliseerd en geïndividualiseerd op basis van onze informatie over u, bijvoorbeeld uw naam en de door u in het inschrijvingsformulier gekozen onderwerpen. Schrijf u alleen in voor de nieuwsbrief als u akkoord gaat met de beschreven analyse en het aanmaken
van profielen. Het intrekken van uw toestemming heeft automatisch tot gevolg dat u geen nieuwsbrieven meer ontvangt.

Wanneer u mij niet schriftelijk uw toestemming heeft gegeven, gebruiken wij voor de aanmelding voor de nieuwsbrief het zogenaamde “double-opt-in”-proces, d.w.z. ik stuur u alleen een nieuwsbrief via e-mail als u mij vooraf uitdrukkelijk heeft bevestigd dat ik de
nieuwsbriefservice zal activeren. Ik stuur u dan een bericht per e-mail en vraag u te bevestigen dat u mijn nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens Art. 6(1)(a) GDPR indien u zich uitdrukkelijk heeft geabonneerd op de nieuwsbrief.

Indien u de nieuwsbrief niet meer van mij wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Gebruik hiervoor eenvoudigweg de afmeldlink in elke nieuwsbrief of stuur een bericht in tekstvorm naar mij of mijn gegevensbeschermingsfunctionaris (bijv. e-mail, fax, brief).

 

6. Opmerkingen


Om op deze blog te kunnen reageren, moet u een naam en een geldig e-mailadres invullen. Als naam mag u ook een pseudoniem gebruiken. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Let op: zowel de commentaren als de blogartikelen zelf zijn zichtbaar voor het publiek en kunnen worden gevonden via zoekmachines. Ik behoud mij echter het recht voor om de ingezonden commentaren vóór publicatie te beoordelen en in bepaalde gevallen af te zien van publicatie. Bij het invoeren en publiceren van commentaren of andere vermeldingen slaan wij het IP-adres, de gebruikersnaam, het e-mailadres en het tijdstip van invoer op. Deze gegevens worden alleen verwerkt om veiligheidsredenen, aangezien de aanbieder van illegale inhoud (verboden propaganda, beledigingen, enz.) eventueel aansprakelijk kan worden gesteld, zelfs als deze door een derde partij is gecreëerd. In dat geval dienen de gegevens om de identiteit van de maker vast te stellen.
De wettelijke basis van deze verwerking is Art. 6(1)(f) GDPR.

 

7 . Delen van gegevens met derden


Ik vertrouw op de ondersteuning van externe dienstverleners voor bepaalde technische gegevensanalyses, verwerkings- of opslagprocessen of de implementatie van mijn nieuwsbrief (bijv. voor het verkrijgen van geaggregeerde, niet-persoonlijke statistieken uit databanken of voor het opslaan van reservekopieën of het verstrekken van gevraagd
informatiemateriaal). Deze dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan hoge eisen op het gebied van gegevensbescherming en -veiligheid. Zij zijn verplicht tot strikte geheimhouding en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in opdracht van mij en volgens mijn instructies. De wettelijke basis voor de betrokkenheid van dergelijke
dienstverleners is artikel 28 GDPR.

Ik werk samen met bedrijven en andere entiteiten die gespecialiseerde expertise leveren op speciale gebieden (bijv. belastingconsulenten, juristen, accountantskantoren, logistieke bedrijven). Deze entiteiten zijn wettelijk of contractueel verplicht tot geheimhouding. Indien een overdracht van persoonsgegevens aan deze entiteiten noodzakelijk is, is de rechtsgrondslag, afhankelijk van het soort samenwerking, artikel 6, lid 1, onder b) of f), van het BNPR.

Met uitzondering van de gevallen die in deze privacyverklaring worden beschreven, zal ik uw persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven zonder uw uitdrukkelijke  toestemming, indien wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of op grond van een administratieve of gerechtelijke richtlijn.

 

8. Opslagtermijn


De onder punt 2 beschreven toegangsgegevens worden voor een periode van 60 dagen opgeslagen. De hierboven beschreven gegevens worden anders gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de beschreven doeleinden, op voorwaarde dat de wettelijke bepalingen geen langere bewaartermijn voorschrijven.

 

9. Rechten van de gebruikers

Indien u toegang tot of gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wenst, kunt u te allen tijde contact met mij opnemen. U kunt ook vragen om de gegevens die u ons hebt verstrekt in gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm te ontvangen of om deze gegevens door te geven aan een derde partij. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u te
allen tijde eisen dat deze gegevens onmiddellijk worden gecorrigeerd of aangevuld. Met inachtneming van de in de artikelen 17 en 18 van het GDPR gestelde voorwaarden kunt u ook eisen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt gewist of beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Wanneer
uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een belangenafweging in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

 

10. Contactgegevens

U kunt te allen tijde contact met mij opnemen met betrekking tot alle vragen over de
verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten die u tegen een dergelijke verwerking heeft.

Kennisgeving aan Thierry Alen, Bargelaan 200, NL-2333 CW Leiden, Nederland info@alen.nl is hiervoor voldoende. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via: privacyofficer@alen.nl